HomArt Sitting Buddha - Glazed White

HomArt Sitting Buddha - Glazed White

$10.00

2 1/2" diameter, 4 1/2" tall